Information från Finansinspektionens register för insidertransaktioner

 Antal transaktioner per sida
Pub. datum
Namn
Transaktionstyp
Instrument
Volym
Handelsplats
Pris
Valuta
Pub. datum:
2017-09-22
Namn:
Carl Linton

Befattning: Chef investor relations

Transaktionstyp:
Förvärv
Instrument:
NP3 Fastigheter AB
Volym:
523
Handelsplats:
NASDAQ STOCKHOLM AB
Pris:
47,50
Valuta:
SEK
Pub. datum:
2017-09-22
Namn:
Carl Linton

Befattning: Chef investor relations

Transaktionstyp:
Förvärv
Instrument:
NP3 Fastigheter AB
Volym:
277
Handelsplats:
NASDAQ STOCKHOLM AB
Pris:
47,70
Valuta:
SEK
Pub. datum:
2017-09-21
Namn:
Jonels AB

Befattning: VD

Transaktionstyp:
Förvärv
Instrument:
NP3 Fastigheter AB
Volym:
584
Handelsplats:
NASDAQ STOCKHOLM AB
Pris:
46,80
Valuta:
SEK
Pub. datum:
2017-09-21
Namn:
Jonels AB

Befattning: VD

Transaktionstyp:
Förvärv
Instrument:
NP3 Fastigheter AB
Volym:
1 021
Handelsplats:
NASDAQ STOCKHOLM AB
Pris:
46,90
Valuta:
SEK
Pub. datum:
2017-09-21
Namn:
Jonels AB

Befattning: VD

Transaktionstyp:
Förvärv
Instrument:
NP3 Fastigheter AB
Volym:
18 395
Handelsplats:
NASDAQ STOCKHOLM AB
Pris:
47,00
Valuta:
SEK
Pub. datum:
2017-07-20
Namn:
Marie Selin

Befattning: Operativ chef

Transaktionstyp:
Förvärv
Instrument:
NP3 Fastigheter AB
Volym:
3 000
Handelsplats:
NASDAQ STOCKHOLM AB
Pris:
48,94
Valuta:
SEK
Pub. datum:
2017-06-05
Namn:
Andreas Nelvig

Befattning: VD

Transaktionstyp:
Avyttring
Instrument:
NP3 Fastigheter AB
Volym:
303
Handelsplats:
NASDAQ STOCKHOLM AB
Pris:
49,80
Valuta:
SEK
Pub. datum:
2017-06-05
Namn:
Andreas Nelvig

Befattning: VD

Transaktionstyp:
Avyttring
Instrument:
NP3 Fastigheter AB
Volym:
4 697
Handelsplats:
NASDAQ STOCKHOLM AB
Pris:
49,70
Valuta:
SEK
Pub. datum:
2017-06-05
Namn:
Jonels AB

Befattning: VD

Transaktionstyp:
Förvärv
Instrument:
NP3 Fastigheter AB
Volym:
10 000
Handelsplats:
NASDAQ STOCKHOLM AB
Pris:
49,70
Valuta:
SEK
Pub. datum:
2017-05-13
Namn:
Implementeringssystem i Sundsvall AB

Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Transaktionstyp:
Förvärv
Instrument:
NP3 Fastigheter AB
Volym:
5 000
Handelsplats:
NASDAQ OMX EUROPE
Pris:
47,86
Valuta:
SEK

Investis
Källa: Finansinspektionen. Sedan juli 2016 begränsas informationen till enskilda individers transaktioner till följd av ändrad lagstiftning. En person totala innehav i ett specifikt bolag återges ej i registret.