Information från Finansinspektionens register för insidertransaktioner

 Antal transaktioner per sida
Pub. datum
Namn
Transaktionstyp
Instrument
Volym
Handelsplats
Pris
Valuta
Pub. datum:
2017-06-08
Namn:
Jeffrey Vernimb

Befattning: General Manager, North America

Transaktionstyp:
Förvärv
Instrument:
Moberg Pharma AB
Volym:
2 782
Handelsplats:
Outside a trading venue
Pris:
51,01
Valuta:
SEK
Pub. datum:
2017-06-08
Namn:
Jeffrey Vernimb

Befattning: General Manager, North America

Transaktionstyp:
Förvärv
Instrument:
Moberg Pharma AB
Volym:
2 847
Handelsplats:
Outside a trading venue
Pris:
51,35
Valuta:
SEK

Investis
Källa: Finansinspektionen. Sedan juli 2016 begränsas informationen till enskilda individers transaktioner till följd av ändrad lagstiftning. En person totala innehav i ett specifikt bolag återges ej i registret.