Sponda Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Julkaisupäivä:
6.7.2017

luokka:
Suurimmat osakkeenomistajat

Sponda Oyj                          Pörssitiedote        6.7.2017 klo 13:45

Sponda Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Sponda Oyj on 6.7.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Polar Bidco S.à.r.l.:n omistusosuus Sponda Oyj:n osakkeista on 15,18 %.

Polar Bidco S.à r.l. ("Tarjouksentekijä"), joka on The Blackstone Group L.P:n lähipiiriyhtiöiden neuvomien rahastojen omistuksessa oleva yhtiö, ja Sponda Oyj ("Sponda") ovat 5.6.2017 solmineet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen Spondan hallituksen suositteleman julkisen ostotarjouksen ostaakseen kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat Spondan osakkeet ("Ostotarjous"). Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 5.6.2017. Ostotarjousta koskevan tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä on varannut itselleen oikeuden ostaa Spondan osakkeita ennen tarjousaikaa, sen aikana ja/tai tarjousajan jälkeen Nasdaq Helsingissä käytävässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin. Osakkeiden ostojen seurauksena Tarjouksentekijän suora omistus Spondassa on noussut 15,18 prosenttiin.

Polar Bidco S.à r.l:n omistus 5.7.2017:

  % osakkeista ja

äänistä (7.A)
% osakkeista ja äänistä rahoitus-

välineiden

kautta (7.B)
Yhteenlaskettu %-

osuus

(7.A + 7.B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja

 äänten

kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 15,18 0,00 15,18 339 690 554
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 11,77 0,00 11,77  

Tiedot liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakkeet ja äänet        
Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Suora

(AML 9:5)
Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)
Suora

(AML 9:5)
Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009006829 51 570 566   15,18  
YHTEENSÄ 51 570 566   15,18  

Sponda OyjSponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sponda Oyj via Globenewswire