Sponda Oyj julkaisee uuden raportointirakenteen mukaiset segmenttitiedot vuodelta 2016

Julkaisupäivä:
3.4.2017

luokka:
Pörssitiedote

Sponda Oyj Pörssitiedote 3.4.2017 klo 9:05

Sponda Oyj julkaisee uuden raportointirakenteen mukaiset segmenttitiedot vuodelta 2016

Spondan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2017 julkistetaan perjantaina 5.5.2017 uuden taloudellisen raportointirakenteen mukaisesti. Organisaatiomuutoksesta tiedotettiin pörssitiedotteella 21.11.2016 .

1.1.2017 alkaen Spondan raportoitavat segmentit ovat: Toimistokiinteistöt, Kauppakeskukset, Kiinteistökehitys ja Ei-strateginen omaisuus sekä Muut-segmentti.

Ei-strateginen omaisuus -segmenttiin sisältyy jäljellä olevat logistiikkakiinteistöt ja kiinteistöt Venäjällä sekä nykyinen Kiinteistösijoitusyhtiöt-segmentti. Muut-segmenttiin sisältyy konsernin liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut.

Uuden segmenttijaon mukaiset vertailukelpoiset luvut on esitetty alla olevissa taulukoissa.

1-3/2016, M€ Toimistokiinteistöt Kauppakeskukset Kiinteistökehitys Ei-strateginen omaisuus Muut Konserni yhteensä
Liikevaihto 40,0 14,1 0,2 4,9 0,0 59,3
Ylläpitokulut ja rahastojen välittömät kulut -11,6 -3,0 -0,5 -2,2 0,0 -17,2
Nettotuotot 28,4 11,1 -0,2 2,8 0,0 42,1
Luovutusvoitot sijoituskiinteistöistä 0,2 - - 0,0 - 0,2
Luovutustappiot sijoituskiinteistöistä - - - 0,0 - 0,0
Luovutusvoitot/-tappiot osakkuusyrityksistä - - - - - -
Luovutusvoitot/-tappiot vaihto-om - - 12,5 - - 12,5
Voitto/-tappio käypään arvoon arvostamisesta 1,1 0,2 1,7 -5,0 - -2,0
Liikearvon poisto - - -0,6 - 0,0 -0,6
Hallinto ja markkinointi -3,0 -0,9 -1,1 -0,6 -0,1 -5,7
Muut tuotot ja kulut 0,1 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3
Liikevoitto 26,7 10,3 12,3 -2,7 0,1 46,7
Investoinnit 166,3 427,9 12,1 0,2 0,0 606,6
Segmentin varat 2 168,6 1 161,7 154,6 262,0 151,7 3 898,6
- joista myytäviksi luokiteltu 3,6 - - 5,7 - 9,3
Taloudellinen vuokrausaste 88,1 93,8 - 77,4 - 88,7


1-6/2016, M€ Toimistokiinteistöt Kauppakeskukset Kiinteistökehitys Ei-strateginen omaisuus Muut Konserni yhteensä
Liikevaihto 82,8 33,3 0,6 10,2 0,1 126,9
Ylläpitokulut ja rahastojen välittömät kulut -22,3 -7,2 -1,2 -4,0 0,0 -34,6
Nettotuotot 60,5 26,1 -0,6 6,2 0,1 92,3
Luovutusvoitot sijoituskiinteistöistä 0,2 - - 0,2 - 0,4
Luovutustappiot sijoituskiinteistöistä - - -0,4 - 0,0 -0,4
Luovutusvoitot/-tappiot osakkuusyrityksistä - - - - - -
Luovutusvoitot/-tappiot vaihto-om. - - 12,5 - 0,0 12,5
Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 12,6 6,2 3,9 -19,7 - 3,0
Liikearvon poisto - - -1,3 - 0,0 -1,3
Hallinto ja markkinointi -5,7 -1,9 -2,1 -1,3 -0,4 -11,4
Muut tuotot ja kulut 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,2 0,5
Liikevoitto 67,6 30,3 12,2 -14,5 -0,1 95,6
Investoinnit 171,2 430,1 24,3 1,8 0,0 627,5
Segmentin varat 2 185,0 1 177,1 159,6 247,1 143,0 3 911,8
- joista myytäviksi luokiteltu 8,6 - - 13,5 - 22,1
Taloudellinen vuokrausaste 88,3 94,2 - 78,5 - 89,1


1-9/2016, M€ Toimistokiinteistöt Kauppakeskukset Kiinteistökehitys Ei-strateginen omaisuus Muut Konserni yhteensä
Liikevaihto 125,3 51,8 1,0 14,9 0,2 193,2
Ylläpitokulut ja rahastojen välittömät kulut -31,7 -10,7 -1,7 -5,4 0,0 -49,5
Nettotuotot 93,6 41,1 -0,6 9,6 0,1 143,8
Luovutusvoitot sijoituskiinteistöistä 0,2 - - 1,2 - 1,4
Luovutustappiot sijoituskiinteistöistä -0,1 - -0,4 0,0 0,0 -0,5
Luovutusvoitot/-tappiot osakkuusyrityksistä - - - -0,1 - -0,1
Luovutusvoitot/-tappiot

vaihto-om.
- - 13,3 - 0,0 13,3
Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 10,8 -1,5 4,7 -21,0 - -7,0
Liikearvon poisto - - -2,1 - 0,0 -2,1
Hallinto ja markkinointi -8,3 -2,8 -3,0 -1,9 -0,3 -16,4
Muut tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3
Liikevoitto 96,2 36,8 11,9 -12,1 0,1 132,8
Investoinnit 176,8 431,6 41,0 2,1 0,1 651,7
Segmentin varat 2 183,9 1 170,9 176,7 232,6 80,7 3 844,8
- joista myytäviksi luokiteltu 30,2 - - 8,5 - 38,7
Taloudellinen vuokrausaste 88,8 93,2 - 79,8 - 89,3


1-12/2016, M€ Toimistokiinteistöt Kauppakeskukset Kiinteistökehitys Ei-strateginen omaisuus Muut Konserni yhteensä
Liikevaihto 167,2 70,3 1,3 20,0 0,2 259,0
Ylläpitokulut ja rahastojen välittömät kulut -43,1 -15,5 -2,2 -7,3 0,0 -68,0
Nettotuotot 124,1 54,8 -0,9 12,7 0,1 190,9
Luovutusvoitot sijoituskiinteistöistä 0,7 - - 1,2 - 2,0
Luovutustappiot sijoituskiinteistöistä -0,1 - -0,4 -0,7 0,0 -1,1
Luovutusvoitot/-tappiot osakkuusyrityksistä - - - -0,1 - -0,1
Luovutusvoitot/-tappiot

vaihto-om.
- - 14,6 - 0,0 14,6
Voitto/tappio käypään

arvoon arvostamisesta
25,2 21,3 4,9 -24,8 - 26,7
Liikearvon poisto - - -3,1 - 0,0 -3,1
Hallinto ja markkinointi -11,5 -4,0 -4,2 -2,6 -0,5 -22,8
Muut tuotot ja kulut -0,1 -0,2 -0,4 0,1 0,2 -0,4
Liikevoitto 138,4 72,0 10,5 -14,1 -0,1 206,7
Rahoitustuotot ja -kulut -51,2 -51,2
Voitto ennen veroja -51,3 155,5
Tuloverot -17,9 -17,9
Tilikauden voitto -69,3 137,5
Investoinnit 187,1 433,3 60,7 4,3 0,3 685,6
Segmentin varat 2 203,8 1 195,4 196,0 226,7 94,5 3 916,5
- joista myytäviksi luokiteltu 10,6 - 3,3 19,0 - 32,8
Taloudellinen vuokrausaste 89,2 93,5 - 79,9 - 89,6

Sponda Oyj

Lisätietoja:

Niklas Nylander, Talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 431 3480 tai 040 754 5961

Pia Arrhenius, Yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 431 3454 tai 040 527 4462

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sponda Oyj via Globenewswire