NEO INDUSTRIAL OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 1.12.2017: Neo Industrial Oyj: Reka Kaapeli avasi kaapelitestauslaitoksen Keuruulle

Julkaisupäivä:
1.12.2017

luokka:
Sijoittajauutiset

Neo Industrialin tytäryhtiö Reka Kaapeli on avannut kaapelien polttotestauslaboratorion Keuruulle. Cable Test Center on Suomen ensimmäinen CPR-polttotestejä tarjoava polttotestauslaboratorio, ja se tulee merkittävästi tehostamaan Rekan tuotekehitystyötä.

Polttotestauslaitoksen perustamisen taustalla on EU:n rakennustuotteiden turvallisuutta sääntelevä rakennustuoteasetus EU/305/2011, joka laajentui 1.7.2017 alkaen koskemaan myös rakennustuotteiksi markkinoille laskettavia sähkö- ja tietoliikennekaapeleita. Asetuksesta ala käyttää nimeä "CPR", Construction Products Regulation. Rakennustuoteasetuksen määrittämä kaapeleiden uusi paloluokitus velvoittaa valmistajat ilmoittamaan tuotteiden palokäyttäytyminen entistä monipuolisemmin.

Reka Kaapelille uusi kaapeleiden CPR-polttotestauslaitos antaa merkittävää etua tuotteiden kehittämisessä. Rakennustuoteasetuksen myötä uudet tuotetyypit on aina testattava ja luokitettava uuden järjestelmän mukaan ennen kuin niitä voidaan laskea markkinoille. Reka Kaapeli saa sekä nopeusetua että kyvykkyyttä, kun se pystyy tekemään CPR-testausta omissa tiloissa. Kehitettäviä tuotetyyppejä voidaan testata ja ominaisuuksia ohjata valmiiksi ennen kuin vaadittu virallinen testaus hyväksyntälaitoksessa toteutetaan. Laitteisto mahdollistaa myös markkinoiden tehokkaamman seurannan ja kilpailevien tuotteiden analysoinnin.

Reka Kaapelin Cable Test Center tarjoaa polttotestauspalvelua myös ulkopuolisille

Vastaavia laitteistoja on käytössä hyvin harvassa, vain suurimmilla kaapelivalmistajilla näiden omassa käytössä. Sen vuoksi markkinoilla arvioidaan olevan jatkossa selkeää tarvetta kaapeleiden palokäyttäytymisen testaamiseen niin asiakkaiden kuin viranomaisten pyynnöstä. Tämä luo Reka Kaapelille uusia mahdollisuuksia liiketoiminnassa samalla kun sen omien tuotteiden laatu ja turvallisuus kehittyvät jo nyt korkealta tasolta entistäkin paremmaksi.

Muutos uuteen palo-ominaisuuksien luokitukseen ja testaukseen on merkinnyt kaapelinvalmistajille merkittäviä ponnistuksia. Testausmenetelmä ja luokitusjärjestelmä ovat erilaisia kuin aikaisemmat palonlevittävyystestit ja luokat, eivätkä aiemmat testilaitteet ole riittäviä uusia vaatimuksia ajatellen. Uusi piirre on myös se, että paloluokituksen osoittavat hyväksyntätestit on teetettävä siihen erikseen hyväksytyssä ns. Ilmoitetussa laitoksessa (Notified Body), joista Suomea lähin löytyy tällä hetkellä Ruotsista.

Reka Kaapeli on testauttanut ja luokitellut kaikki kaapelinsa uusien CPR-vaatimusten mukaisesti määräaikaan 1.7.2017 mennessä käyttäen ulkopuolisia testauslaitoksia.Lisätietoja:
Ralf Sohlström, toimitusjohtaja, puh. 040 770 2720

www.neoindustrial.fi


Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsingin päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.
 

CTC_logo_275.jpg

Yhteystiedot

Osoite: Neo Industrial Plc PL 12, 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää