NEO INDUSTRIAL OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 24.10.2017 klo 15.00: NEO INDUSTRIAL 1-9/2017: Liikevaihdon kasvu jatkui, kolmannen neljänneksen liiketulos parani edellisvuodesta

Julkaisupäivä:
24.10.2017

luokka:
Osavuosikatsaus (Q1 ja Q3)

Katsauskausi heinä-syyskuu 2017

  • Liikevaihto kasvoi 9,2 prosenttia ja oli 26,9 (7-9/2016: 24,6) miljoonaa euroa.
  • Liiketulos oli 1,6 (1,1) miljoonaa euroa eli 5,9 (4,5) prosenttia liikevaihdosta.
  • Katsauskauden tulos oli 0,7 (0,6) miljoonaa euroa.
  • Kaapelitoimialan liiketulos oli 1,7 (1,3) miljoonaa euroa.
  • Neo Industrial pitää taloudellisen ohjeistuksensa ennallaan.

Katsauskausi tammi-syyskuu 2017

  • Liikevaihto kasvoi 13,5 prosenttia ja oli 84,9 (1-9/2016: 74,8) miljoonaa euroa.
  • Liiketulos oli 3,9 (4,9) miljoonaa euroa eli 4,6 (6,6) prosenttia liikevaihdosta.
  • Katsauskauden tulos oli 1,8 (2,9) miljoonaa euroa.
  • Kaapelitoimialan liiketulos oli 4,7 (5,5) miljoonaa euroa   

Lähiajan näkymät

Rakentaminen on edelleen hyvällä tasolla päämarkkina-alueillamme. Johto uskoo sähköverkon rakentajien jatkavan maakaapeloinnin investointeja jakeluvarmuuden parantamiseksi. Liikevaihdon arvioidaan vuonna 2017 kasvavan selvästi edellisestä vuodesta. Raaka-ainehintojen korotukset saatiin vasta viiveellä myyntihintoihin ja sen vuoksi liiketuloksen arvioidaan vuonna 2017 jäävän edellisen vuoden tasolle.

Avainluvut

 7-9/20177-9/20161-9/20171-9/2016
Liikevaihto, milj. euroa 26,9 24,6 84,9 74,8
Liiketulos, milj. euroa 1,6 1,1 3,9 4,9
Katsastuskauden tulos, milj. euroa 0,7 0,6 1,8 2,9
Tulos/osake, euroa 0,11 0,1 0,31 0,49
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)     26,1 13,3
IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste,%     25,1 21,5

 

Toimitusjohtaja Ralf Sohlström:

Vilkas rakentaminen, maakaapelointi sekä tukkukauppa ovat pitäneet kaapeleiden kysynnän hyvänä päämarkkina-alueellamme Pohjoismaissa. Puolivuosikatsauksessa mainitut maakaapeliprojektien aloitusten myöhästymisistä siirtyneet tilaukset on toimitettu kolmannella vuosineljänneksellä. Kolmannen vuosineljänneksen alussa toteutetut hinnankorotukset paransivat kannattavuutta, mikä näkyy liiketuloksen parantumisena edellisestä vuosineljänneksestä. Metalliraaka-ainehintojen kallistuminen edelleen on aiheuttanut tarvetta uusille hinnankorotuksille, joita on toteutettu neljännen vuosineljänneksen alusta lähtien.

Ruotsissa kaapelitoimitukset uudelle jakelukanavalle ovat lähteneet onnistuneesti käyntiin, ja myös muissa Pohjoismaissa myyntivolyymit ovat kasvaneet viime vuodesta. Keväällä lanseerattu LiteRex-asennuskaapelituoteperhe on saanut erityisen hyvän vastaanoton vientimarkkinoilla.

Segmentit

Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.

Kaapelitoimiala - Liiketoimintakatsaus

Kaapelitoimialan liikevaihto kasvoi heinä- syyskuussa 9,2 % viime vuodesta ja liiketulos parani 0,4 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat katsauskaudella tehdyt hinnankorotukset, kausiluonteiset toimitukset sekä rakentamisen vilkkaus.  Uusien tuotteiden myynti kasvatti myös liikevaihtoa jonkin verran. Kolmannen vuosineljänneksen alussa tehdyt hinnankorotukset paransivat kannattavuutta edellisen vuoden vastaavaan aikaan sekä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Toimialan avainraaka-aineita ovat kupari ja alumiini sekä muovit. Vuoden alussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 5375 euroa ja alumiinin hinta 1630 euroa. Katsauskauden lopussa kuparin hinta oli 5530 euroa ja alumiinin hinta 1806 euroa.

Korkeimmillaan kuparin päiväkohtainen hinta on katsauskauden aikana ollut syyskuussa, jolloin se oli 5835 euroa, ja alimmillaan kesäkuussa, jolloin se oli 4951 euroa. Alumiinin hinta on ollut korkeimmillaan maaliskuussa, jolloin se oli 1842 euroa, ja alimmillaan elokuussa, jolloin se oli 1609 euroa.

Metallien ostoissa käytetään osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla.  

Rahoitusasema

Vuoden 2016 aikana lyhytaikaisen vieraan pääomanehtoinen rahoitus järjestettiin pitkäaikaiseksi velaksi. Lainojen uudelleen järjestelyn jälkeen maksuvalmius on parempi ja velkaantumisaste kohtuullinen 78 %.
Investoinnit olivat 2,2 miljoonaa euroa ja kohdistuivat tuottavuuden parantamiseen ja tuotekehitykseen.

Henkilöstö

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä kasvoi 6 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 265 henkilöä. Henkilöstön määrä on pienentynyt kesäkuusta kesätyöntekijöiden poistuttua henkilövahvuudesta.

Osakkuusyhtiö Nestor Cables Oy

Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables Oy:n liikevaihto tammi-syyskuussa 2017 oli 22,0 miljoonaa euroa (20,4). Liiketulos oli positiivinen ja edellisvuotta parempi. Konsernissa osakkuusyhtiön osakkeiden kirjanpitoarvo on nolla, eikä tulososuutta ole huomioitu konsernin luvuissa.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Neo Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen.

Kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä.

Kaapelitoimialan avainraaka-aineita ovat metallit (kupari ja alumiini) ja muovit. Metallien ostoissa käytetään osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Metallien osalta on tärkeää sekä metallien dollarimääräisen hinnan että USD/EUR valuuttakurssisuhteen kehitys.

Lähiajan näkymät

Rakentaminen on edelleen hyvällä tasolla päämarkkina-alueillamme. Johto uskoo sähköverkon rakentajien jatkavan maakaapeloinnin investointeja jakeluvarmuuden parantamiseksi. Liikevaihdon arvioidaan vuonna 2017 kasvavan selvästi edellisestä vuodesta. Raaka-ainehintojen korotukset saatiin vasta viiveellä myyntihintoihin ja sen vuoksi liiketuloksen arvioidaan vuonna 2017 jäävän edellisen vuoden tasolle.

Tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Hyvinkäällä 24.10.2017

Neo Industrial Oyj
hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ralf Sohlström, puh. 040 770 2720

 

Neo Industrial on suomalainen teollisuuden omistaja ja kehittäjä, jonka strategia on investoida teollisiin keskenään synergisiin yrityksiin. Investointien tavoitteena on kehittää yrityksiä pitkäjänteisesti ja nostaa sijoitetun pääoman tuottotasoa.

Sijoitus Neo Industrialiin on hyvä tapa omistaa kiinnostavia listaamattomia yrityksiä. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä päämarkkinalla.
 

Yhteystiedot

Osoite: Neo Industrial Plc PL 12, 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää