Digia Oyj - Pörssitiedote DIGIA OYJ TULOSVAROITUS: YHTIÖ ARVIOI QT-LIIKETOIMINNAN KASVUN YLITTÄVÄN AIEMMAN ENNUSTEEN JA TAPPION OLEVAN AIEMMIN ENNUSTETTUA PIENEMPI

Julkaisupäivä:
 25.04.2016

luokka:
 Pörssitiedote

Helsinki, 2016-04-25 16:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Digia Oyj Pörssitiedote 25.4.2016 klo 17.15

DIGIA OYJ TULOSVAROITUS: YHTIÖ ARVIOI QT-LIIKETOIMINNAN KASVUN YLITTÄVÄN
AIEMMAN ENNUSTEEN JA TAPPION OLEVAN AIEMMIN ENNUSTETTUA PIENEMPI 

Digia korjaa aiemmin julkistamaansa arviota Qt-liiketoimintansa kasvusta ja
kannattavuudesta. 

Yhtiö on 4.2.2016 julkaisemassaan vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteessa arvioinut
"Qt-liiketoiminnan liikevaihdon jatkavan vuonna 2016 kasvuaan vähintään
ohjelmistokehitystyökalumarkkinoiden yleistä kasvuvauhtia vastaavasti, mutta
kasvun hidastuvan edellisvuoden erittäin vahvoista kasvuluvuista".
Qt-liiketoiminnan liikevoiton yhtiö on arvioinut olevan vuonna 2016 "selvästi
tappiollinen". 

Digia julkaisee osavuosikatsauksen vuoden 2016 ensimmäiseltä neljännekseltä
29.4.2016. Qt-liiketoimintaa koskevana ennakkotietona yhtiö ilmoittaa, että
Qt-liiketoiminnan liikevaihto vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä oli 7,1
(6,3) miljoonaa euroa kasvaen 14,3 prosenttia. Qt:n liikevoitto oli vuoden 2016
ensimmäisellä neljänneksellä 0,3 (0,4) miljoonaa euroa, ja kannattavuus
(EBIT-%) oli 3,5 (6,9) prosenttia. 

Yhtiö arvioi, että vuoden 2016 alkupuoliskolle kirjautuu merkittäviä
liikevaihtoeriä yhtiön solmimista isoista kaupoista, minkä johdosta Qt:n
liikevaihto vuoden alkupuoliskolla tulee olemaan selvästi yhtiön aiempaa
ennustetta parempi. 

Koko vuoden 2016 osalta yhtiö arvioi Qt:n liikevaihdon kasvavan yli kymmenen
prosenttia viime vuoden luvuista ja liikevoiton jäävän tappiolliseksi
kasvupanostuksista johtuen. 

Verrattaessa Qt:n liikevoiton kehittymistä vuonna 2016 edellisvuoteen nähden
vertailuun vaikuttaa olennaisesti se, että vuonna 2015 yhtiölle kirjautui
yhteensä 1,4 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuonna 2012 Nokia Oyj:n kanssa
sovittuun poikkeukselliseen lisenssikauppaan perustuen. Vuonna 2016 kyseistä
liikevaihtoa ei enää kerry. Lisäksi vuonna 2015 Qt-liiketoiminta hyötyi
merkittävästi US dollarin vahvistumisesta euroon nähden.
Valuuttakurssimuutosten vaikutus Qt:n liikevaihdon kasvuun oli vuonna 2015
yhteensä 1,3 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä
oli ainoastaan 0,05 miljoonaa euroa. 

Lisäksi Qt-liiketoiminnan ennustamisessa tulee huomioida, että merkittävääkin
heilahtelua vuosineljännesten välisessä liikevaihdossa ja etenkin
kannattavuudessa saattaa aiheuttaa sopimusten pitkät, jopa 18 kuukauden
pituiset läpimenoajat suurasiakasmarkkinassa. 


Digia Oyj

HallitusLISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juha Varelius
p. 010 313 3000

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com
            

Yhteystiedot

Osoite Digia Oyj, Atomitie 2 A, 00370 Helsinki