Digia Oyj - Pörssitiedote DIGIAN JAKAUTUMINEN HYVÄKSYTTIIN YHTIÖKOKOUKSESSA

Julkaisupäivä:
 16.03.2016

luokka:
 Pörssitiedote

Helsinki, 2016-03-16 15:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
DIGIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2016 KLO 16.01DIGIAN JAKAUTUMINEN HYVÄKSYTTIIN YHTIÖKOKOUKSESSA


Digian varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt Digian jakautumissuunnitelman ja
päättänyt Digia Oyj:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti.
Osana jakautumista hyväksytään Qt Group Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on
jakautumissuunnitelman liitteenä, sekä Digia Oyj:n ylikurssirahaston
alentaminen koko määrällään, eli 7.899.485,80 eurolla. Siltä osin kuin
alennettavaa määrää ei käytetä varojen jakamiseksi Qt Group Oyj:lle, se
kirjataan Digia Oyj:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 

Jakautumissuunnitelman mukaan Digia Oyj jakautuu siten, että kaikki sen
Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa
syntyvälle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle. Digia Oyj jatkaa Kotimaa-liiketoimintaa. 

Jakautumisen tarkoituksena on mahdollistaa Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen
kehittäminen erillisiin toimialoihin keskittyvinä pörssiyhtiöinä ja selkeyttää
liiketoimintarakenteita, hallintoa ja rahoitusta. Qt- ja
Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet
eroavat toisistaan erilaisen liiketoimintalogiikan ja eri markkina-alueiden
vuoksi. Jakautumisen tavoitteena on mahdollistaa sijoitusten kohdentaminen
tiettyyn liiketoimintaan, selkeyttää liiketoimintojen taloudellista seurantaa
ja arvostusta sekä kasvattaa sijoittajien arvonnousupotentiaalia. 

Jakautuminen tulee voimaan, kun sen täytäntöönpano rekisteröidään
kaupparekisteriin. Suunniteltu rekisteröintiajankohta on 1.5.2016. 

Digian osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden Qt:n osakkeen
jokaista omistamaansa Digian osaketta kohden. Qt:n osakkeiden saaminen ei vaadi
Digian osakkeenomistajalta toimenpiteitä. 

Qt:n osakkeita saavat jakautumisen yhteydessä ainoastaan Digian
osakkeenomistajat. Qt:n osakkeita ei myydä markkinoille listautumisen
yhteydessä. Kaupankäynti Qt:n osakkeilla alkaa arviolta 2.5.2016, minkä jälkeen
Qt:n osakkeita voi ostaa tavanomaisessa pörssikaupankäynnissä. Digia Oyj


Hallitus
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juha Varelius,
gsm 0400 855 849,
sähköposti: juha.varelius@digia.com


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com
            

Yhteystiedot

Osoite Digia Oyj, Atomitie 2 A, 00370 Helsinki